HALAMÍČEK, Milan. Posouzení možností zásobování RD elektrickou energií z OZE [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13214. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Pospíšil.
Uložit do Citace PRO