KRÁTKÝ, Štěpán. Výroba a uskladnění vodíku [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13219. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Hejčík.

Uložit do Citace PRO