URBÁNKOVÁ, Radka. Vývoj metody termoporozimetrie polymerních prášků [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13225. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jan Kratochvíla.
Uložit do Citace PRO