TRNKOVÁ, Barbora. Rozklad černé, technika nedůsledného překládání Světla [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13226. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér tělového designu. Vedoucí práce Lenka Klodová.

Uložit do Citace PRO