VALENTOVÁ, Aneta. Vhled [online]. Brno [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13228. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby a grafiky. Vedoucí práce Svätopluk Mikyta.

Uložit do Citace PRO