LEVEK, Vladimír. Systém řízení osvětlení využívající bezdrátovou komunikační síť [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1324. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Radek Kuchta.

Uložit do Citace PRO