HULEWICZOVÁ, Monika. Návrh optimalizace financování vlastního bydlení [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1325. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO