DE BRITO, Dagmar. Kostel na sídlišti [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13252. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Marek Štěpán.

Uložit do Citace PRO