SLAŽANSKÝ, Martin. Vliv rychlosti deformace na deformačně-napěťové závislosti tkání aorty. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jiří Burša. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13255. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO