TKÁČ, Stanislav. Měřič radioaktivního záření se současným snímáním pozice čidla pomocí GPS [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13338. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Milan Chmelař.

Uložit do Citace PRO