CHYTIL, Jakub. Poloautomatické soustružnické stroje [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13342. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Blecha.
Uložit do Citace PRO