MAZÁK, Tomáš. OZE v lokalitě severní Moravy [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13352. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Pospíšil.
Uložit do Citace PRO