GOL, Libor. Pevnostní optimalizace složené tlakové nádoby [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13355. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Miroslav Suchánek.

Uložit do Citace PRO