DOLÍHAL, Luděk. Posouzení finanční výkonnosti firmy D.S. Leasing, a. s. pomocí analýzy časových řad [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13357. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO