PARCHAŃSKI, Martin. Pětiválcový řadový vznětový motor [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13369. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.
Uložit do Citace PRO