VEČEŘA, Stanislav. Návrh řešení automatické identifikace v logistickém centru [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13371. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO