HRDINOVÁ, Lucie. Sledování obsahu vybraných trichothecenových mykotoxinů ve sladovnickém ječmeni [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13383. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Sylvie Běláková.

Uložit do Citace PRO