ŠNAJDAR, Ondřej. Řízená biotechnologická produkce polyhydroxyalkanoátů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13419. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Stanislav Obruča.

Uložit do Citace PRO