VACULA, Daniel. Automatizace metody měření povrchových struktur reflexním digitálním holografickým mikroskopem [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13427. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Luděk Lovicar.
Uložit do Citace PRO