PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, Marie. Ocenění podniku [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13430. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.

Uložit do Citace PRO