KLUSOŇ, Vladimír. Návrh vzduchotechnické komory [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13436. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Radek Vlach.
Uložit do Citace PRO