MUCHA, Matej. Snižování obsahu spalitelných látek v úletovém popelu. Online, Bakalářská práce, vedoucí Marek Baláš. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13440. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO