ROZMAN, Jiří. Technologie vytavitelného modelu v současnosti - konkrétní aplikace [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13447. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Horáček.

Uložit do Citace PRO