BÍLEK, Ondřej. Tělo - (mrtvá gorila) [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13459. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1. Vedoucí práce Michal Gabriel.

Uložit do Citace PRO