FORET, Martin. Tvarová studie traktoru [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13462. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Zdeněk Zdařil.
Uložit do Citace PRO