HRUBIŠ, Tomáš. Z rodné hroudy [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13470. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby. Vedoucí práce Svätopluk Mikyta.

Uložit do Citace PRO