PROCHÁZKA, Michal. Diagnostika depozice tenkých vrstev připravovaných z dimethylphenylsilanu [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13471. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce František Krčma.

Uložit do Citace PRO