FLAMÍKOVÁ, Kristýna. Diagnostika depozice tenkých vrstev připravovaných z tetravinylsilanu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13475. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce František Krčma.
Uložit do Citace PRO