KOMOŇOVÁ, Pavlína. Osobní rovina/vymezenost [online]. Brno [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13480. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 2. Vedoucí práce Jan Ambrůz.

Uložit do Citace PRO