KRÁTKÝ, Stanislav. Technologie leptání křemíku [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13482. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Milan Matějka.
Uložit do Citace PRO