BAUER, Tomáš. Anténa s nízkošumovým zesilovačem pro pásmo VHF [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1349. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Miroslav Kasal.
Uložit do Citace PRO