KOSTĚNEC, Tomáš. Okolo (AROUND) [online]. Brno [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13494. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér video. Vedoucí práce Irena Armutidisová.

Uložit do Citace PRO