STĚNIČKA, Petr. Stanovení ekonomického vývoje stavebního podniku na základě finanční analýzy [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13517. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Eva Vítková.
Uložit do Citace PRO