JANOUTOVÁ, Růžena. Matematické modelování pomocí L-systémů [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13521. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Dalibor Martišek.

Uložit do Citace PRO