NOVÁK, Tomáš. Měření intenzity pole [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1353. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Nováček.

Uložit do Citace PRO