KREJČÍ, Vlastimil. Bytový dům Terasy Havlíčkova - vybrané části STP [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13543. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Laura Vlčková.

Uložit do Citace PRO