MIECHOVÁ, Zuzana. Předpjatá stropní konstrukce nákupního centra [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13547. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ladislav Klusáček.
Uložit do Citace PRO