SPURNÁ, Ivona. Mikrobiologie masa [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13555. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jiřina Omelková.
Uložit do Citace PRO