ŠTĚPÁNKOVÁ, Eva. Studium světlostálosti barevných fotografií [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1357. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petr Dzik.
Uložit do Citace PRO