ŠTĚPÁNKOVÁ, Kateřina. Podnikatelský záměr na založení developerské společnosti [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13570. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.

Uložit do Citace PRO