ELLEDEROVÁ, Eliška. Strategická analýza společnosti Happy Win, s.r.o [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13571. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO