VELEBA, Ondřej. Studium vlivu složení na mechanické vlastnosti vysokohodnotného betonu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13572. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Josef Krátký.
Uložit do Citace PRO