MARVAN, Jan. Vliv fyzikálních podmínek na difúzní procesy v huminových gelech [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13574. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martina Klučáková.

Uložit do Citace PRO