HOLMAN, Pavel. Uvedení nové realitní kanceláře na trh [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13579. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Koloman Ivanička.
Uložit do Citace PRO