DVOŘÁK, Jaroslav. Hydraulický čistící stroj [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13588. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Malášek.

Uložit do Citace PRO