HOLÁ, Michaela. Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13593. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Miloš Waldhans.
Uložit do Citace PRO