SVIRÁK, Pavel. Legislativní a daňové bariéry rozvoje malých a středních firem [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1360. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zdeněk Sadovský.

Uložit do Citace PRO