GRUNÍK, Jan. Číslicové řízení vícevřetenového soustružnického automatu [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13602. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Blecha.
Uložit do Citace PRO