HARKABUSOVÁ, Veronika. Sledování forem arsenu v potravinách [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13609. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Eva Vitoulová.
Uložit do Citace PRO