JELÉNKOVÁ, Zuzana. Stanovení aktivních látek v medu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13610. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Ivana Márová.
Uložit do Citace PRO